HORKA DOLLS GALLERY

Alba Cornus, 2018

 

Cornus – a magical creature, messenger from the world of gods, an animal-tree, the spirit of the forest, a guide, symbol of consecutive seasons in the constant cycle of life, death and rebirth / Horka Bestiary
Cornus – magiczne stworzenie, posłaniec ze świata bogów, zwierze-drzewo, duch lasu, przewodnik, symbol następujących po sobie pór roku w nieustannym cyklu życia, śmierci i odrodzenia / Bestiariusz Horski