HORKA DOLLS GALLERY

Kitsunebi, 2019

The phenomenon of will-o’-the-wisps seen over marshes, bogs or swamps – in Poland, it was mostly associated with penitent souls. In Japan though, it was believed they were being created by foxes rubbing their tails with their paws, or hitting the ground with them. Those lights were called 'fox tails’ – kitsunebi.
Horka’s Kitsunebi wears a flint around his neck. He kindles bonfires, luring travelers who then get far from the trails and get lost in the darkest corners of the forest.
Zjawisko błędnych ogników widywanych na bagnach, torfowiskach czy mokradłach utożsamiano w Polsce z pokutującymi duszami. W Japonii wierzono, że ogniki miały powstawać, kiedy lisy pocierały łapkami ogony lub uderzały nimi o ziemię. Światełka te nazwano „lisimi ogniami” – kitsunebi.
Horkowy Kitsunebi nosi na szyi krzemień. Rozpala ogniska wabiąc wędrowców, którzy z dala od szlaków, gubią się w najciemniejszych zakamarkach lasu.