ABOUT

2016-02 / tuwroclaw.com

Kaudia Gaugier nominowana w kategorii KULTURA przez portal tuWroclaw.com w KONKURSIE CZŁOWIEK ROKU 2015 WE WROCŁAWIU

Klaudia Gaugier nominated in the category CULTURE by the portal tuWroclaw.com in the PERSON OF THE YEAR COMPETITION 2015 IN WROCŁAW