ABOUT

2015-11-02 / PANGEA-MAGAZINE

Klaudia Gaugier – Souls encased in the dolls

Marta Hernandez

 

Klaudia Gaugier’s dolls might seem funny or scary. Each of them has a unique personality. They are like characters from Grimm’s gloomy fairy tales.

Some of them smile ingratiatingly, others look at you grimly, darkly, with fear, pain or helplessness. These dolls are targeted mainly at adults. They are materialised dreams, desires or fears – easier to tame when they are tangible. They charm extraordinary people, who still have the sensitivity of a child.

 

According to Klaudia Gaugier, the dolls are containers, in which we can find energy or roaming souls. Her works are presented at exhibitions in Poland and abroad. “Dolls can be moving. Mine aren’t artificially pretty or classic beauties. Some people might even believe that they are ugly or frightening. I don’t look at them in this way”, says the puppeteer.

 

Her adventure with dolls began, as she says, accidentally – for her, dolls were a revelation. “I created angels made of felt and I was surprised by their expressiveness, though I used only very simple materials – tissue sewn with a thread and a few beads. I thought that if a piece of felt could actually smile at me, what would happen if “I cast the emotions” in clay and added a body? The first fully finished doll that she created was called “Cat”, and ate fish with an open, tooth-filled mouth.

 

From her home city of Łódź, she moved into Wrocław to study painting, graphic arts and sculpture. During her studies at the Academy of Fine Arts, she became fascinated with medieval, sacred and folk figures.

 

According to Klaudia, in order to make an expressive doll, you have to follow specific stages of fabrication, but the need to create has to come from your heart. Her dolls are a cross between a rag doll and a porcelain doll. When she decides to make a new character, she usually needs about a month to prepare all the necessary components. She begins with creating the face, which is always unique, as she does not use casts. She tries to give it a timeless character. Then she painstakingly paints the eyes, using a selection of colours and shades – this is the most time-consuming, but also the most important moment, giving the doll its originality. She stuffs the inside of the textile body with the polyester fibre, which is springy and preserves the shape of the doll.

 

In Klaudia’s opinion, dolls are the perfect medium to express the deepest feelings and emotions, at the same time leaving space for ambiguity. They are a perfect mix of the tangible with the intangible and desirable.

 

Klaudia’s dolls have an incredible internal force. They can be funny or frightening, they have their own expression and personality. That is why they can arouse extreme emotions – this is the source of their success, and this is what fascinates people. She says  the most important element of creating a doll is the chance to endow an object with spirituality. A doll can be spiritual if it seems to be alive – because of the way it looks at you, its facial expression or its gestures. For Klaudia, the creative process involves imbuing the material doll with spirituality, resulting in a finished product with deep character.

 

Klaudia is a pioneer of making this kind of dolls on a large scale in Poland. She has achieved great success and her dolls – shown on exhibitions in Poland and abroad – made their debut on stage when Konrad Dworakowski directed “Cinderella” in the Pinokio Theatre in Łódź with her dolls and her stage design. Her dolls have also appeared in international magazines: Arletta made it to the front cover of the American Art Doll Quarterly, while Little Red Riding Hood and Lupus were in the Doll Collector magazine. The Polish puppeteer’s name appeared on the poster of the international doll exhibition DOLLIRIUM Art Doll Emporium.

 

 

 


 

Klaudia Gaugier – Dusze zamknięte w lalkach

Marta Hernandez

 

Lalki w wykonaniu Klaudii Gaugier bywają śmieszne, albo przerażające. Każda ma indywidualną osobowość.  Są jak postaci z mrocznej baśni braci Grimm.

Niektóre uśmiechają się do nas przymilnie, inne spoglądają ponuro, złowrogo, ze strachem, bólem, bezradnością.  Lalki powstają głównie z myślą o dorosłych. Są zmaterializowanym marzeniem, pragnieniem lub strachem, który łatwiej oswoić, kiedy nabierze kształtu. Oczarowują ludzi wyjątkowych, którzy nie zagłuszyli w sobie wrażliwości dziecka.

 

Jak twierdzi Klaudia Gaugier, lalki to naczynia na energię albo na włóczące się w pobliżu dusze. Jej prace pokazywane są na wystawach w Polsce i za granicą. „Lalki muszą poruszać. Moje nie są sztucznie ładne. Klasycznie piękne. Niektórym może się wydawać, że są wręcz brzydkie, albo straszne. Ja nie patrzę na nie w tych kategoriach“ – przekonuje lalkarka.

 

Przygoda Klaudii z lalkami rozpoczęła się całkiem przypadkowo, jak sama twierdzi; lalki były dla niej olśnieniem. „Powstały anioły z filcu, które zaskoczyły mnie ekspresją, choć użyłam bardzo skromnych środków –  ściągnięty nitką materiał i kilka koralików. Pomyślałam, że skoro patrzy na mnie i uśmiecha się kawałek filcu, to co będzie jeśli „odcisnę emocje” w glinie i dodam do nich ciało?“. Pierwszą ukończoną lalką był kot, z otwartą, zębatą paszczą, pałaszujący ryby.

 

Z rodzinnej Łodzi przeprowadziła się do Wrocławia, by zgłębiać malarstwo, grafikę i rzeźbę. Podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych zafascynowały ją średniowieczne figury sakralne i ludowe.

 

Jak twierdzi Klaudia, tworzenie lalki to konkretne etapy pracy, ale muszą wynikać przede wszystkim z potrzeby ducha. Lalki to połączenie tradycji lalek porcelanowych z prymitywnymi lalkami szmacianymi.  Tworząc nową postać, Klaudia przeważnie potrzebuje około miesiąca na przygotowanie wszystkich potrzebnych komponentów.

 

Najpierw powstaje  twarz – jedyna i niepowtarzalna, ponieważ nie używa form. Stara się nadać im ponadczasowy charakter. Potem nakłada polichromię i maluje oczy – to jeden z najbardziej czasochłonnych, ale także najistotniejszych momentów nadających lalce wyjątkowy charakter. Wnętrze tekstylnego ciała wypełnia sprężystym włóknem poliestrowym, które doskonale trzyma kształt.

 

Według Klaudii, lalki są perfekcyjnym medium do demonstrowania najgłębszych uczuć i emocji, pozostawiając jednocześnie miejsce na wieloznaczność. Są idealnym połączeniem tego, co namacalne, z tym, co niedotykalne i upragnione.

 

Lalki mają nieprawdopodobną wewnętrzną siłę. Mogą być śmieszne albo przerażające, mieć własną ekspresję, osobowość, a przez to budzić skrajne uczucia – w tym tkwi ich fenomen i to zachwyca.  Jak twierdzi Gaugier, najważniejsze w kreowaniu lalki jest możliwość dodania przedmiotowi duchowości. Jest to duchowość osiągnięta przez pozór życia wyrażający się w spojrzeniu, grymasie twarzy czy geście. Tworzenie jest dla Klaudii procesem polegającym na połączeniu tak właśnie rozumianej duchowości z materią, przez co przedmiot nabiera głębokiego wyrazu.

 

Klaudia Gaugier jest pionierką w robieniu tego typu lalek na dużą skalę w Polsce. Jej wytwory robią furorę, a dziś jej dzieła, pokazywane na wystawach w Polsce i za granicą, zadebiutowały na scenie. „Kopciuszka” z jej lalkami i scenografią wyreżyserował w łódzkim Teatrze Pinokio Konrad Dworakowski.  Jej lalki pokazywane są w międzynarodowych  magazynach: Arletta zdobi okładkę amerykańskiego kwartalnika Art Doll Quarterly, Czerwony Kapturek i Lupus znaleźli się w magazynie Doll Collector. Nazwisko polskiej lalkarki znalazło się na plakacie międzynarodowej wystawy lalek Collective exhibition DOLLIRIUM Art Doll Emporium.