ABOUT

2012 / LALKA WIDZi / solo exhibition / Instytut Teatralny, Warszawa, POLAND

Wystawa w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też człowiek”
PUPPETS SEE / exhibition at the 7th International Festival of Puppet Theaters and Movie Animation for Adults „Puppet is a human too” / Theatre Institute, Warsaw, POLAND