BACK

Hadlik AKA / AKA the HadlikBESTIARIUSZ HORSKI / HADLIKI
HORKA BESTIARY / HADLIKS


Nieduże stworzenia zamieszkujące ślężańskie kurhany i od wieków strzegące ich tajemnic. Z daleka, z powodu sterczących uszu, brane za zająca schowanego w trawie lub kępiastą roślinę. Z głowy i nosa wyrastają im wyprostowane kwiatostany, z osobliwie pachnącymi drobnymi kwiatuszkami, tworzącymi koronę. Kto chciałby je zerwać może zostać przez Hadlika dotkliwie pokąsany. I choć ugryzienia małymi ząbkami uczynione nie są z początku bardzo bolesne, to ślina stworka działa silnie toksycznie powodując ostre stany zapalne, a nawet martwicę skóry. Rany trudno się goją i często zostają blizny.


Small creatures, inhabiting tumuli and guarding their secrets for centuries. From afar, mistaken for hares hidden in the grass or tufty plants, due to their ears sticking out. Out of one's head and nose, straight inflorescences grow out, blossoming with tiny flowers of a peculiar fragrance, forming a crown. Anyone, who'd wish to pick them might get unpleasantly bitten by a Hadlik. And although the bites made by tiny teeth aren't especially painful at first, the creature's spit is highly toxic, causing severe inflammation and even skin necrosis. Such wounds are difficult to heal, and there are often some scars left.