Horka Dolls is alive!

Like a Phoenix from the ashes, the Horka Dolls website rises back to the online life. Improved, with the new dolls and Horka’s promise that it will be kept updated and completed on a regular basis. Have your hearts and eyes open.

 

Horka Dolls żyje!

Jak Feniks z popiołów, wraca do internetowego życia strona Horka Dolls. Odmieniona, z nowymi lalkami i obietnicą Horki, że będzie ją na bieżąco aktualizować i uzupełniać. Miejcie serca i oczy otwarte.